Det fungerar inte utan processvatten…

Det bästa och billigaste miljöskyddet fås genom att förhindra miljöbelastningen vid källan och inte genom en åtgärd i efterhand. KMC kan leverera kundanpassade lösningar för detta.

Olika vätskor och compound är nödvändiga för dess processer. Under bearbetningsprocessen smutsas vätskan ner av allt från metallspån till oljor.
Av det skälet måste processvattnet renas innan det går till avloppet eller återförs till maskinen.

Produkter vätskerening

Centrifuger

Flockningsanläggningar

Sugbandfilter (Vakuumfilter)

Bandfilter (Gravitationfilter)