Trumlingsblästring är idealisk för blästring av mindre detaljer i större kvantiteter.
Ändamålet är många gånger för att minska materialutmattningen, så kallad shot peening, samt att rengöra och skapa kosmetiskt fina detaljer.

Det finns två typer av trumlingsbläster. Ena typen driver fram blästermedlet med slunghjul och den andra med tryckluft, . Den slunghjulsdrivna har en högre kapacitet och bredare träffbild och passar utmärkt vid blästring med media av högre densitet, exempelvis stålkulor.

Den tryckluftdrivna trumlingsblästern har den stora fördelen att alla typer av media går att användas. Även glaskulor och aluminiumoxid som har en låg densitet.
De tryckluftdrivna applikationerna är oftast utrustade med korg istället för en driven matta.

Produkter trumlingsbläster

Wheelabrator MB SL

Wheelabrator MB

Wheelabrator DTC

Wheelabrator DT

Wheelabrator CT

Walther Trowal THM