Trumlingsbläster

Trumlingsblästring är idealisk för blästring av mindre detaljer i större kvantiteter, så även i krävande miljöer.

Trumlingsblästring används för rengöring av ytor på:

  • Stålgods
  • Aluminiumgods
  • Smidda ämnen
  • Samt för gradning av metalliska och icke metalliska detaljer

Ändamålet är många gånger att minska materialutmattningen, genom så kallad kulpening, samt att rengöra och skapa kosmetiskt fina detaljer. Trumlingsbläster är en snabb och effektiv blästringsmetod, som samtidigt är skonsam mot produkten.

Alla våra blästeranläggningar är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv. Kontakta oss!

Trumlingsbläster med slunghjul eller tryckluft

Det finns två typer av trumlingsbläster. Ena typen driver fram blästringsmedlet med slunghjul och den andra med tryckluft. Den slunghjulsdrivna har en högre kapacitet och bredare träffbild och passar utmärkt vid blästring med media av högre densitet, exempelvis stålkulor.

Den tryckluftdrivna trumlingsblästern har den stora fördelen att alla typer av media går att användas, även glaskulor och aluminiumoxid som har en låg densitet. De tryckluftdrivna applikationerna är oftast utrustade med korg istället för en driven matta.

Tryckluftsblästring – metoden

Detaljerna roteras i en trumma inne i blästerkammaren tack vare ett kontinuerligt trumlingsmatta. Med hjälp av ett eller flera slunghjul blästras produkten under rotationen.

Produkter trumlingsbläster

Wheelabrator MB SL

Wheelabrator MB

Wheelabrator DTC

Wheelabrator DT

Wheelabrator CT

Walther Trowal THM