Om KMC

KMC AB har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla metoder och tillhandahålla utrustning för mekanisk ytbehandling och ytrengöring till svensk tillverkningsindustri. Den ständiga drivkraften i vårt företag är att vara innovativa och arbeta med trygga kundanpassade lösningar. Det är självklart för oss att alltid samarbeta med marknadsledande leverantörer så att vi kan hjälpa svensk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.

Vi ingår i den börsnoterade Addtech-koncernen vars historia som handelskoncern går tillbaks ända till 1906. Vår tillhörighet har, förutom finansiell styrka, tillfört oss ytterligare industriell erfarenhet och kompetens.

Våra specialkunskaper inom bland annat blästring, trumling, industritvätt och balansering gör att du som kund kan känna dig säker på att få rätt utrustning till just ditt behov.

Sedan April 2018 ingår Blästerprodukter som en avdelning i KMC Ytbehandling AB.

KMC Ytbehandling AB – Dataskyddspolicy

Läs här om KMC Ytbehandling AB – Dataskyddspolicy.


Sedan 2006 så ingår vi i den börsnoterade Addtech-koncernen vars historia som handelskoncern går tillbaks ända till 1906. Vår tillhörighet har, förutom finansiell styrka, tillfört oss ytterligare industriell erfarenhet och kompetens.

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare i cirka 150 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 19 miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder.

Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Klicka här för mer information om ADDTECH

Kontakta oss