Service

Affärside

Vi på KMC Ytbehandling vill ha en långsiktig relation med dig som kund där tillit och förståelse byggs upp emellan oss.

I samband med att vi levererar maskinen till ditt företag, utbildar vi personalen i hur utrustningen används mest effektivt för att stärka bolagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Ett företag är inte bättre än sin serviceorganisation sägs det, och vi håller med om det. Vår servicepersonal är inga säljare utan välutbildade montage-, service- och underhållstekniker som gärna delar med sig av sina erfarenheter för att du ska kunna optimera din anläggning.

Vi har en rikstäckande serviceorganisation som alltid finns inom räckhåll för dig. Du får möjlighet att teckna service- och underhållsavtal som omfattar periodisk tillsyn av maskinen. All service och underhåll dokumenteras med protokoll.

Sammanfattningsvis erbjuder vi

Installation och idriftsättning av våra maskiner och processer

Installationshjälp och beräkning av renoveringar (tex ugnar)

Kontroller av blästermedia och optimering av processer

Moderniseringar och renoveringar av gamla maskiner

Serviceavtal med fokus på förebyggande underhåll

Utbildning för operatörer och underhållspersonal

Servicebesök utan avtal

Kontakta oss