Pressgjutning

Våra pressgjutningsceller är ofta kompletta integrerade gjutlösningar. En komplett pressgjutningscell består av enheter som: pressgjutningsmaskin, påfyllare, gradpress, robot, kylkar, temperatorer och blästermaskin.

Tillsammans kan vi skapa en optimal integration av en automatisk arbetsprocess.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Vad är pressgjutning?

Precis som namnet antyder, så innebär pressgjutning att man med hög hastighet pressar samman smält metall, detta under högt tryck i en permanent gjutform. Gjutformen består av olika verktygsdelar i stål, där man vid behov monterar en eller flera metallkärnor, som bildar håligheter i den färdiga detaljen.

Utmärkande för pressgjutning är att man använder material med en relativt låg smältpunkt, främst aluminium, men även magnesium, bly, tenn, zink, kopparlegeringar och mässing.

När gjutformen är fylld avger det smälta materialet värme till de vatten- eller oljekylda verktygsdelarna och metallen stelnar. Verktyget öppnas därefter och godset plockas ut. Den höga injektionshastigheten och metalltrycket gör att det smälta materialet kan fylla ut mycket tunna sektioner, ända ner till ett par mm i godstjocklek.

Vilka fördelar har pressgjutning?

Jämfört med andra gjutmetoder har pressgjutning stora fördelar. Du får:

  • En hög produktivitet
  • Tunn godstjocklek
  • Hög repeterbarhet
  • Hög dimensionsnoggrannhet
  • Fina ytor
  • Goda mekaniska egenskaper

Eftersom man kan gjuta mycket tunna sektioner, kan du även få detaljer med hög vikteffektivitet.

Kategorier pressgjutning

Temperatorer

Produkter pressgjutning

Pressgjutningsmaskiner