Sandgjutning

KMC erbjuder i samarbete med DISA formutrustning för sandgjutning för alla behov – från små, enkla maskiner för de gjuterier som vill uppgradera från manuella processer, komplexa och kompletta gjutlösningar, till projektledning och tillhandahållande av utrustning för hela gjuteriet.

DISAs vertikala sandgjutningsmaskiner går i täten för hastighet, kvalitet, tillförlitlighet, kostnadseffetkiv produktion och arbetsmiljö. Du får överlägsen drifttid och en optimerad produktion.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Vad är sandgjutning?

Sandgjutning används för att skapa en exakt produkt i ett och samma svep och används därför oftast till mindre volymer. Tekniken är i första hand är avsedd för gjutning av metall.

Metoden för sandgjutning

En modell täcks av gjutsand uppblandad med härdare/bindemedel (vanligtvis någon form av olja), som skapar en eller fler formhalvor (som representerar den färdiga detaljen). Modellen tas ut och formhalvorna monteras ihop för att skapa det utrymme där smältan tillförs och stelnar. Genom vibration och tryck packas sanden kring modellen och säkerställer att inga hålrum uppstår, liksom att sandformen får den hållfasthet som krävs vid själva gjutmomentet.

Om man vill uppnå bättre och finare ytjämnhet och förhindra att sandkorn fastnar i det gjutna godset kan gjutytorna täckas av en mer finkorning sand, som kallas blackning. Om detaljen inte har inre hålrum eller en komplex utformning kan man behöva tillverka kärnor för gjutning. Det görs genom att formhalvorna monteras samman med eventuella kärnor och övriga gjutdetaljer. Därmed skapas den fullständiga formen vari smältan tillförs.

När smältan har stelnat och sandformen avlägsnats återställs sanden till sitt ursprungliga format och återanvänds. Genom att man avlägsnar inlopp och övriga delar kan man slutligen frigöra den färdiga detaljen.

För att rengöra godset ytterligare kan man använda sig av blästring, exempelvis i en slungbläster.

Vad har sandgjutning för fördelar?

  • Tekniken är relativt kostnadseffektiv
  • Man kan använda sig av samma modell flera gånger
  • Materialet i sandformen går att återanvända
  • Lite materialspill; bättre för människa och miljö
  • Lämpligt för stora detaljer, som kan tillverkas i ett och samma moment utan behov av flera större maskiner och processer

Produkter sandgjutning

DISAMATIC