Diatermiska oljetemperatorer erbjuder maximal effekt som når 350 ° C. Särskilt för luftventilationssystem och tryckdämpningsfunktioner. Öppen PLC med temperaturkontroll vid leverans, retur och medeltemperatur, flödesvisualisering, larmvisning och felsökning. Kommunikation med alla DCM och OPC UA redo. Nya IoT 4.0-system för fjärrhantering och förutsägbart underhåll.

Finns som alternativ för GAS-olja Temperator

Produkter oljetemperatorer

PF-N SV 250°C

PF-N EXP 250°C

PF-N 350°C