Stora detaljer?
Trågvibratorer används med fördel för medelstora och stora detaljer. Normalt placeras detaljerna var för sig i ett tråg.

Ömtåliga detaljer?
Ömtåliga detaljer är antingen,
fästade i speciella fixturer/jiggar,
eller separat behandlade i behållare med speciella avskiljare.
Denna typ av bearbetning förhindrar att detaljerna skadas under processen.

Produkter trågvibrator

Modell TRT

Modell TFM

Modell TMV