Modell TFM

Utmärkta kostnads/prestanda egenskaper
TFM serien kännetecknas av robust design och lågt inköpspris.

Arbetsbehållarens form
TFM vibratorerna har en U-formad behållare med raka väggar. Som option finns en inbyggd triangelformad kil för bättre blandning av massan. På begäran kan även TFM vibratorerna utrustas med en päronformad behållare.

Drivsystem
Vibrationerna i trågvibratorn ur TFM serien skapas genom högpresterande fotmonterade vibrationsmotorer. Trågvibratorerna utrustas med 1 eller 2 motorer beroende på behållarens storlek. Motorerna är livstidssmorda.

Beläggning av behållaren
Behållarna på både TFM och TMV serien är belagda med varmgjuten polyurethan med mycket höga slitegenskaper. Olika grader av Shore-hårdhet kan väljas för att passa applikationen. Andra beläggningsmaterial kan levereras på begäran.

Kulpolering
De mindre storlekarna i TFM serien är lämpliga för kulpolering, till exempel tryckavgradning med stålmedia.
Speciella egenskaper:
• Förstärkt arbetsbehållare
• Förstärkt drivsystem
• Som tillval finns syrabeständigt beläggningsmaterial och färg

Kontakta oss för mer information