Hög prestanda
Turbotron centrifugaltrumlingsmaskiner kännetecknas av extremt intensiv bearbetning . Jämfört med vibrationstrumling ger centrifugaltrumlingsmakiner upp till 10 gånger högre prestanda.

Centrifugaltrumlingsmaskinerna passar speciellt för avgradning av stora grader och avrundning av små och medelstora detaljer.

Variabel prestanda
Förutom kraftig avgradning och rundning kan centrifugaltrumlingsmakinerna ställas in för lätt behandling och polering av mycket tunna komponenter.

Hur det fungerar
Den roterande delen (60-250 rpm) accelererar massan bestående av ämnen och media mot behållarens vägg. Genom minskad acceleration och ökande gravitation glider sedan massan tillbaka mot den roterande delen och processen startar om.

Effektivt
De stora centrifugalkrafterna (25 G) genererar ett högt tryck och intensiva relativa rörelser mellan ämnena och media vilket ger hög slipeffekt och korta produktionstider.

Produkter centrifugaltrumling

Serien A2 Centrifugaltrumling (pro line)

Serien E/SM and E/SA Centrifugaltrumling

Modell TT A/C2

Modell TT SM

Modell TT B