Lösningsmedelstvättar

Att tvätta i lösningsmedel innebär att tvätta med väsentligt lägre ytspänning, typiskt är 25 – 30dyn jämfört med vattens 72dyn, vilket gör det lättare för tvättvätskan att komma åt och tvätta även i komplexa geometrier som kanaler, gängor, bottenhål etc. Med lösningsmedelstvättar får du ett konstant rent resultat.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor! 

Tvätta i lösningsmedelstvätt – en mängd fördelar

Lösningsmedel har ofta också ett bredare spektra när det gäller att lösa föroreningar än vad vattenbaserade tvättmedel har, vilket är att föredra när olika typer av föroreningar som olja, fett, emulsion o liknande förekommer. Det konstant goda tvättresultatet grundar sig i den separata destilleringen inuti ett hermetiskt tillslutet lösningsmedelssystem, som garanterar att vätska för tvättning och ånga för sköljning finns i tillräcklig mängd i varje cykel i processen.

Detaljen torkar snabbt och fullständigt och alla föroreningar som tvättats bort från godset blir kvar i desillationsenehten. Därmed kommer du inte längre uppleva problemet med försämrad tvättvätska.

  • Lösningsmedel löser föroreningar bättre än vattenbaserade tvättmedel
  • Konstant bra tvättresultat
  • Föroreningar blir kvar i destillationsenheten

Produkter lösningsmedelstvättar

Pero Lösningsmedelstvättar