Pero Lösningsmedelstvättar

Att tvätta i lösningsmedel innebär att tvätta med väsentligt lägre ytspänning, typiskt är 25 – 30dyn jämfört med vattens 72dyn, vilket gör det lättare för tvättvätskan att komma åt och tvätta även i komplexa geometrier som kanaler, gängor, bottenhål etc.

Lösningsmedel har ofta också ett bredare spektra när det gäller att lösa föroreningar än vad vattenbaserade tvättmedel har, vilket är att föredra när olika typer av föroreningar som olja, fett, emulsion och liknande förekommer.

Lösningsmedel ger konstant goda tvättresultat

Den separata destilleringen inuti ett hermetiskt tillslutet lösningsmedelssystem garanterar att såväl vätska för tvättning, som ånga för sköljning, finns i tillräcklig omfattning i varje cykel under processen. Detta är vad som ger det konstant goda tvättresultatet. I tvättsammanhang bidrar Pero lösningsmedelstvättar till att detaljen (och allt annat i kammaren) torkar snabbt och fullständigt, lösningsmedel evaporerar 8 – 10 gånger effektivare än vatten.

Att sänka kokpunkten med hjälp av vakuum gör så att detaljernas egenvärme ger en mer eller mindre omedelbar evaporering av lösningsmedlet, under optimala förhållanden klarar man därför att tvätta upp till 10 batcher per timme.

Föroreningar stannar kvar i enheten

Den hermetiska tvättekniken garanterar att alla föroreningar som tvättats bort från godset stannar i destillationsenheten, och således är problemet med ständigt försämrad tvättvätska ett minne blott. Utöver detta så tillhandahåller också de flesta lösningsmedelstillverkarna idag system för både tömning och påfyllning där så kan ske under säkra former utan risk för utsläpp.

  • Konstant bra tvättresultat
  • Föroreningar stannar i destillationsenheten
  • Detaljen torkar snabbt och fullständigt
  • Minskad risk för utsläpp
Kontakta oss för mer information