Bordsbläster

En bordsbläster är designad för kunder som är i behov av effektiv rengöring, gradning, shot peening m.m. då detaljerna är känsliga för kantstötningar eller om detaljerna är för tunga för en standard krokbläster, En typisk applikation är vid formrengöring av pressverktyg. Laddningen sker manuellt genom att placera detaljerna på bordet i kabinen.

Produkter bordsbläster

Wheelabrator RT

Wheelabrator Compact

Wheelabrator SDT Satellitbordsbläster