Specialbläster

Här finner du våra specialblästermaskiner. Wheelbrator M8 är ett helt nytt koncept för att utveckla en skräddarsydd blästermaskin och Wheelbrator AIC kan tack vare sin modulära konstruktion anpassas för olika arbetsstycken, blästringsapplikationer och genomloppstider. Normfinish tunnelbläster kan även den kundanpassas, liksom deras satellit- och bordsbläster.

Vi har utvecklat metoder och utrustning för mekanisk ytbehandling i mer än 30 år. Det gör att vi kan ta fram exakt den utrustning du behöver och specialanpassa den efter önskemål och behov. Kontakta oss, så hittar vi rätt lösning.

Produkter specialbläster

Wheelabrator Module 8

Wheelabrator AIC blästermaskin - Advanced Internal Cleaning

Normfinish Tunnelbläster

Normfinish Satellit- och Bordsbläster