Krokbläster

En krokbläster (även kallad hängbanebläster) är designad för att rengöra och kulpena detaljer som har en udda form och som inte går att blästra i en bordsbläster eller trumlingsbläster.

Typexempel på detaljer som blästras i en krokbläster är motorblock, då det är en detalj med avvikande dimensioner, många skrymslen och som är känslig för kantstötningar.

Blästring med krokbläster – metoden

Detaljerna laddas genom att de hängs upp på en krok, alternativt placeras på en fixtur hängandes på kroken. Därefter förs kroken in i blästerkammaren genom en conveyorbana. Detta sker antingen manuellt eller med automatik.

När laddningen är klar och blästringen startas börjar kroken att rotera. Det medför att detaljerna passerar de strategiskt placerade slunghjulen och blästras med en mycket god täckning.

Produkter krokbläster

Wheelabrator HB SL

Wheelabrator HB

Wheelabrator DHB typ D

Wheelabrator DHB typ C

Wheelabrator SPH (DISA Spinner hanger)

Wheelabrator HTS

Wheelabrator HT