Eldfast material

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter inom eldfast material, som smältgjutet tegel, rostfri stålfiber, värmetåligt lim, isolering och vakuumformade detaljer. Samtliga eldfasta material nedan är utformade för att uppfylla de höga krav som ställs för att de ska klara riktigt höga temperaturer och säkra produktkvaliteten.

Vad är eldfast material?

Eldfast material kan motstå höga temperaturer utan att smälta eller deformeras (smältpunkten ligger på över 1580ᵒC). Eldfasta material används därför som en barriär mellan het materia, som gaser eller smältor, och den övriga omgivningen i högtemperaturprocesser. Eftersom det uppstår stora påfrestningar i kontakten med het materia i form av kemiskt, som mekaniskt, slitage liksom stora temperaturväxlingar, så ställs höga krav på materialet som används.

Valet av eldfasta material har stor inverkan på produktkvaliteten, produktiviteten och produktionskostnaden. Exempel på eldfasta material är tegelsten, prefabock eller gjutmassor.

Produkter eldfast material

Fiberfrax® Mouldable Mastics

Thermic 1100°C

Rigidizer

Fixwool lim

Smältgjutet tegel

Rostfri stålfiber

Rep och Flätor

Bornitrid

Vakuumformade detaljer

Eldfasta Massor

Högtemperatur video

Eldfast Isolering