Bornitrid

Bornitrid är ett avancerat syntetiskt keramiskt material. Bornitrid har unika egenskaper, allt från hög termisk kapacitet och utomordentliga värmeledningsegenskaper till mycket god bearbetbarhet och elektrisk isoleringsförmåga.
Bornitrid används även som smörjnings- och släppmedel.

Bornitrid - unika egenskaper

Tack vare dess låga densitet, utmärkta värmeledningsförmåga och låga värmeutvidgning är bornitriden mycket resistent mot termisk chock.
Bornitrid är en mycket bra värmeledare men samtidigt en utmärkt elektrisk isolator, en unik kombination av egenskaper.

Vi har Bornitrid tillgängligt i följande former:

  • Pulver
  • Massiva ämnen
  • Coating
  • Aerosoler
Kontakta oss för mer information