Horisontella balanseringsmaskiner

Horisontella balanseringsmaskiner är den mest flexibla maskintypen. Det är oftast valet när man har många olika utföranden och storlekar på sina rotorer. De kan användas för vitt skilda objekt inom service och underhåll, eller vid balansering av detaljer i mindre serier.

Maskinerna är konstruerade enligt olika modulsystem för att kunna erbjuda flexibla maskinalternativ med standardkomponenter för varierande balanseringsbehov. Maskinerna kan utrustas med olika tillval som exempelvis borr- eller svetsutrustningar för att avverka eller tillsätta material för utbalansering direkt i maskin. Oavsett balanseringsobjekt är KMC och CEMB er partner i alla frågor när det gäller balanseringsteknik.

Kontakta oss för mer information