Thermic 1100°C

Thermic är ett keramiskt högtemperaturlim lämpat för miljöer upp till 1100°C. Limmet är en blandning av olika oorganiska substanser vilket ger ett brandsäkert lim som inte orsakar rök. Skulle 1100°C överskridas sker endast en smältning av limmet.

Thermic har god vidhäftningsförmåga mot stål, andra metaller och legeringar. Den kan användas för limning av isolermaterial mot stål eller för limning av enbart soleringsmaterial.

Limmet fäster snabbt och ger en mycket stark fog. Då limmet har högt PH-värde förekommer ingen påverkan på stål, i fuktig atmosfär kan viss påverkan på aluminium förekomma.

Thermic är beige till färgen, den är luktlös och kan blandas med vatten om en tunnare produkt önskas. För övrigt är den klar för omedelbar användning. Härdtiden är ca. 3 timmar i rumstemperatur.

 

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Kemisk analys: (innehåller vattenglas)
SiO2-34,55%
Al2O3-8,41%
Fe2O3-0,26%
MgO-0,02%
CaO-0,02%
K2O-0,27%
Na2O-6,65%
H2O-49,82%

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar

Vattenglas är frätande då det torkar. Skyddshandskar rekommenderas. Sköljning med vatten tar bort limmet från huden. Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten och kontakta läkare.

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll