Fixwool lim

Fixwool lim är speciellt utvecklat för användning med många olika Unifrax fiberisoleringsprodukter. Fixwool Adhesive 100, FX, adhesive 135 och adhesive 150 används till att fästa filt, papper, skivor och moduler på underlag av metall och/eller eldfasta material.

Fixwool lim har hög temperaturstabilitet och är enkelt att applicera.

Vi tillhandahåller följande typer av Fixwool lim:

Fixwool Adhesive 100 – Limning av filt, skivor och papper upp till en temperatur av 1000°C, finns tillgänglig i hinkar om 15 & 25 kg
Fixwool FX – Limning av filt, skivor och papper upp till en temperatur av 1300°C
Fixwool Adhesive 135 – Cementera moduler upp till en temperatur av 1350°C, Murning av sten, finns tillgänglig i hinkar om 25 kg
Fixwool Cementera moduler från 900°C till 1500°C, Murning av sten
Fixwool Finns tillgänglig om 20 kg.

Karakteristiska egenskaper

  • Hög temperaturstabilitet
  • Enkel att applicera

Typiska användningsområden

  • Cementera fibermoduler på olika bakomliggande material
  • Limma fast aluminiumfolie på fiberfilt
  • Murbruk för eldfast sten
Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Typiska produktparametrar
Fixwool1000FXC25CPLM-HD
Kemisk analys (vikt %)
SiO2>60< 25>80>55
AI2O3< 20>70< 15>35
Na2O K2O< 5< 7< 5< 5
Fe2O3 TiO2< 2< 1< 1< 2
CaO MgO< 15
Fysikaliska egenskaper
FärgVitVitBrunBrunGrå
Max användn.temp*1000°C1300°C1350°C1500°C1450°C
Hållbarhet (månader)999912
Applikation
LevererasKlar att användasKlar att användasKlar att användasKlar att användasKlar att användas
Åtgång (kg/m2)4116143
ApplikationsmetodPenselPenselMurslevMurslevSprayas

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar

*Den maximala temperaturgränsen vid kontinuerlig användning beror på handhavande av produkten samt dess användningsområde. Vid viss användning kan funktionstemperaturen reduceras markant. För hjälp eller förtydligande kontakta närmaste Unifrax återförsäljare. Fysikaliska egenskaper är mätta i enlighet med EN 1094-1.

Fixwool 1000 är ett lufttorkande lim tillverkad av oorganiska kemikalier för användning upp till 1000°C. Den kan användas till att fästa många olika fiberprodukter på keramik- och metallytor. Fixwool 1000 levereras färdig att använda och kan appliceras med en murslev eller pensel.

Fixwool FX är ett silikatbaserat lim gjort för att fästa fiberprodukter på kalla eldfasta tegel- eller stålkonstruktioner. Den är bäst anpassad till tunna produkter som stansade detaljer av filt, felt, papper och board. Fixwool FX behöver blandas noga med en elektrisk omrörare. Den kan appliceras med en pensel, spackelspade eller murslev. Torkning tar ungefär en timme beroende på omgivning.

Fixwool C25 är en lufftorkande cement som mest används till att limma moduler på annat material och för murning av tegel. Fixwool C25 behöver blandas noga med en elektrisk omrörare. Väl omrörd måste cementen användas inom 10 minuter annars måste den röras om igen. Torktiden är beroende på omgivningens temperatur.

Fixwool CPL är en lufttorkande cement som är kemiskt bunden. Den används till att limma fast moduler ovanpå keramiska fiberblock (FOF Method) eller på traditionella eldfasta material med rena ytor (LOR Method). Användningstemperaturen måste vara minst 900°C för att den kemiska bindningen skall ske. Fixwool CPL behöver blandas noga med en elektrisk omrörare. Väl omrörd måste cementen användas inom 10 minuter annars måste den röras om igen. Torktiden är beroende på omgivningens temperatur.

Fixwool M-HD är ett mullitbaserat ytskick, idealisk för användning på fiberisolering och eldfasta material med låg vikt. Vid värmning bildar beläggningen (typisk tjocklek 1.5mm) en hårdnande hinna som skyddar mot höga gashastigheter och flamproblem. Fixwool M-HD måste blandas noga med en elektrisk omrörare innan användning. God ventilation samt skydd mot inhalering av partiklar måste ombesörjas vid sprayning.

Hållbarhet och förvaring
Fixwool lim kan förvaras i upp till 9 månader i oöppnad behållare i ett svalt och torrt utrymme. En temperatur mellan 5 och 20°C rekommenderas. En för hög temperatur kan reducera hållbarheten och frysning/öppen behållare kommer att orsaka permanent skada på produkterna.

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll