Modell TT B

Generellt anpassade för manuell hantering. Kan även delvis automatiseras genom tillägg av perifera utrustningar.
Detta är stand-alone maskiner för manuell drift utan integrerad fyllning, sållningsutrustning och retursystem för media.
Arbetsbehållaren kan svängas för hand (TT 25, TT 45) eller hydrauliskt. Kan även delvis automatiseras genom tillägg av perifera utrustningar såsom fyllnings- och sållningssystem.

Kontakta oss för mer information