Modell TT A/C2

Dubbel batchprincip minimerar dödtid och är lämpliga för automatisering. Som option finns även ett tandemutförande.
Dubbel batchprincip
När en batch separeras i siktenheten bearbetas den andra batchen i arbetsbehållaren. På så sätt kan kostsamma dödtider, speciellt för separering av ämnen från media, minskas för att uppnå maximal produktivitet. Dubbla batchsystem är idealiska för automatisering.
Tandem utrustningar
Tandemkonstruktionen, en version av dubbla batchprincipen, är lämplig för applikationer med relativt långa processtider och korta separeringstider. Tandemmaskinen är utrustad med två arbetsbehållare en transportdel och en siktenhet. Kombinationen av transportdelen och siktenheten används av båda behållarna.
Fördel: Sparar både utrymme och kostnader.

Kontakta oss för mer information