Modell TT SM

Detta är svängbara TT system med påkopplad siktenhet och integrerad mediatransportör.
I slutet av centrifugalprocessen, svängs systemet 135°, och transporterar därigenom massan av chips och ämnen till sållningsmaskinen. Där separeras ämnena från chipsen. När systemet svängs tillbaka till bearbetningsläge, glider media tillbaka från sållningsmaskinen till arbetsbehållaren.
SM maskinerna är svängbara TT system med påkopplad siktenhet och integrerad mediatransport.

 

Kontakta oss för mer information