Modell TMV

Tack vare den högpresterande drivningsanordningen är trågvibratorerna i TMV serien mycket lämpade för kulpolering och tryckavgradning
Topprestanda
Den speciellt utvecklade ”Multi-vib driften” ger speciellt intensiv bearbetning över hela behållarlängden utan ”döda” områden. Ingen centra smörjning behövs: Enheterna för obals är livstidssmorda.
Kulpolering
Tack vare den högpresterande drivningsanordningen är trågvibratorerna i TMV serien mycket lämpade för kulpolering och tryckavgradning

Modulärt utbyggbart
TMV serien är konstruerad för att underlätta modulär utbyggnad med
• Behållarbredder 410, 550, 650 och 850 mm
• Behållarlängder 1750, 2600, 3450, 4300, 5150, 6000 och 6850 mm
Ljuddämpning
Ljuddämpande lock, kåpor och kompletta ljuddämpande skåp finns som tillval för både TFM och TFV serien. Ljudkåporna sitter tätt intill trågvibratorn, de ljuddämpande skåpen är större för lättare åtkomst.

Kontakta oss för mer information