Flockningsanläggningar

Flockning för restprodukter till avlopp
Genom en flockningsprocess kan smuts i form av media och metallpartiklar, metall i lösningar och olja, särskiljas från smutsvattnet. Efter flockning kan vattnet dräneras till avloppet under uppfyllande av myndigheternas krav. Tillfört compound i vattnet försvinner och måste tillsättas på nytt om man vill återanvända vattnet.

Kristallklart vatten
Tack vare den mångsidiga och omfattande processen kan alla restprodukter, även syror och alkaliska, dräneras till kommunalt avlopp.

Kontakta oss för mer information