Bandfilter (Gravitationfilter)

Rundbäddsfilter
POLO Rundbäddsfilter RB/RBE: Genom en speciellt utformad filterbädd med extremt stor vätskeyta, erhålls en hög genomflödeseffekt och optimalt utnyttjande av det ändlösa bandet eller filterduken med minimalt platsbehov. Exakt avtätning mellan ren- och smutsrum. Används vid halvstora till höga genomflöden.

Snedbäddsfilter
POLO Snedbäddsfilter SB/SBH/SBE/SBEH för en ensam maskin eller för mindre grupper av maskiner. Genom en extremt djup filterbehållare erhålls en hög genomflödeseffekt per kvadratmeter filteryta. Optimal avtätning av ren- och smutsvätska. En stabil bärmatta tillåter även användning av tunnare och billigare filtermaterial.

Sugbandfilter
POLO Sugbandfilter SAFI i trumutförande  eller i bädduppbyggnad, som separat enhet
eller kompaktfilteranläggning. För vätskor med hög smutsbelastning, respektive kraftigt sedimenterande föroreningar. Genom att använda undertryck utnyttjas filterduken optimalt, vilket innebär en platsbesparande uppställning. Komprimerad, torr filterkaka betyder hög renhetsgrad och låga destruktionskostnader. Med pappersfilter eller ändlösa  filterband.

Kontakta oss för mer information