Centrifuger

Återanvändning med centrifuger
I applikationer för återanvändning avskiljs media och metallspån från vattnet med en centrifug. Olja och extremt små partiklar <1 µ kan frånskiljas med hjälp av flockningsmedel. Compound som använts i processen återstår till stor del i vattnet för återanvändning i trumlingsmaskinen.

Rening med centrifuger
I centrifugeringstekniken avskiljs spån från vattnet med en centrifugalkraft som är 2000 gånger större än jordens gravitationskraft. Varje centrifug består av ett komplett system som innehåller alla egenskaper och funktioner som er speciella ytbehandlingsprocess behöver.

Trowalpur - Centrifuger
Typ ZM 03 - den lilla med stor kapacitet
Upp till 800 liter per timme med enkel manuell tömning av slamkorgen. För kontinuerlig rening av processvatten i ett återvinningsförfarande. Det renade processvattnet återförs till trumlingsmaskinen, man får då ett helt slutet system utan utsläpp.
Genom centrifugalkraften avlägsnas utan problem fasta partiklar upp till en storleksordning på 0,5 µm ur förorenade processvätskor.

Användningsområden
• Trumlingsvatten
• Tvättvatten och avfettningsbad
• Kylemusioner
• Lackervatten
• Slam ur sedimenteringsgropar
Typ ZA 04 - helautomatisk skalcentrifug
• Upp till 2000 liter per timme
• Extremt hög produktivitet genom lång centrifugeringstid och automatisk bortskrapning av slamm från centrifugen

Kontakta oss för mer information
https://vimeo.com/142621256