Sugbandfilter (Vakuumfilter)

POLO Sugbandfilter SAFI i trumutförande  eller i bädduppbyggnad, som separat enhet eller kompaktfilteranläggning. För vätskor med hög smutsbelastning, respektive kraftigt sedimenterande föroreningar. Genom att använda undertryck utnyttjas filterduken optimalt, vilket innebär en platsbesparande uppställning. Komprimerad, torr filterkaka betyder hög renhetsgrad och låga destruktionskostnader. Med pappersfilter eller ändlösa  filterband.

Kontakta oss för mer information