TierraTech - Ultraljudstvättar

TierraTech som är ett ledande internationellt företag som har designat, tillverkat och inriktat sig på utrustning för ultraljudstvättning i 20 år.

Med sin bas i norra Spanien har TierraTech haft en konstant tillväxt med en markant exportkaraktär, vilket har gett företaget en solid position på internationell nivå. För närvarande finns två tillverkningsanläggningar i Spanien och Mexiko, och tre direktdistributionscenter i Frankrike, Tyskland och USA.

KMC tillhandahåller flera flexibla lösningar av ultraljudstvättar. Vi har ett brett utbud av spoltvättmaskiner, ultraljudstvättar och moderna lösningsmedelstvättar för bland annat modifierad alkohol. Vi levererar en komplett lösning med maskiner, tvättmedel, filter och övriga tillbehör.

Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Technical dataMOT-30MOT-75MOT-75NMOT-150NMOT-300NMOT-1000N

Capacity

30 liters

75 liters75 liters150 liters

300 liters

1000 liters

Internal dimensions

550 x 300 x 250 mm

700 x 350 x 400 mm

650 x 390 x 470 mm

700 x 480 x 540 mm

900 x 615 x 640 mm

1500 x 810 x 875 mm

Useful dimensions

500 x 250 x 175 mm

650 x 300 x 290 mm

620 x 325 x 270 mm

670 x 415 x 345 mm

860 x 525 x 390 mm

1410 x 720 x 580 mm

External dimensions

720 x 420 x 500 mm

1075 x 575 x 900 mm

1260 x 730 x 925 mm

1355 x 825 x 945 mm

1620 x 1020 x 1045 mm

2915 x 1395 x 1100 mm

Weight

34 kg

71 kg

130 kg

175 kg

275 kg

550 kg
Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll