Blastman B20C-S

Blastman B20C-S har god räckvidd och kan blästra mycket komplexa arbetsstycken i de mest krävande miljöer.

Blastman B20C-S - i korthet

  • Styrhytt med optimal överblick runt blästerrummet
  • Lämplig för järnvägsmaterial, stora stålkonstruktioner och gjutgods
  • Högeffektiv
  • Användarvänlig
  • Driftsäker

Roboten kan nå trånga, svåråtkomliga utrymmen som inuti jänvägsbilar genom fönster och hål för att blästra inre ytor etc. Blastman B20C-S är i grunden samma robot som B20S, men med den skillnaden att den har en styrhytt med separat traversbro som rör sig i längdriktningen med roboten.

Blastman B20C-S med flexibel förarhytt

Kabinen kan roteras  och flyttas vertikalt oberoende från roboten för att ge operatören bra överblick runt blästerrummet. Från den luftkonditionerade, damm- och ljudisolerade kabinen har operatören tydlig sikt på arbetsstycket vid programmering av roboten i undervisningsläge eller vid blästring av enskilda arbetsstycken med manuell kontroll.

Blastmans blästerrobotar kan monteras i ert befintliga blästerrum, men vi kan självklart även erbjuda nyckelfärdiga helhetslösningar.

Blastman B20C-S ger mycket hög kvalitet på alla jobb den utför

Vi erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar som kombinerar hög effektivitet, tillförlitlighet och flexibilitet. Robotarna från Blastman är användarvänliga och tillverkade av den senaste tekniken för att kunna övervinna alla eventuella utmaningar inom ytbehandling.

Kontakta oss för mer information