Finnsonic Original Ultraljudskomponenter

 • Finnsonics ultraljudskomponenter och system ger en förstasklassig lösning både som modernisering och även för OEM. Ett ultraljudssystem består i huvudsak av två delar, en generator som genererar den högfrekventa signalen och en ultraljudssvängare som omvandlar denna signal till en mekanisk vibration som resulterar i kavitationen i tvättbadet.
 • Beroende på effektkrav så kan lösningen bestå av flera generatorer och svängare för att möta kundens krav.
 • Finnsonics komponenter är perfekta för OEM kunder. En perfekt lösning med rätt komponenter, för inbyggnad i Er egen maskin!
 • Detta system är idealiskt för modernisering av Er befintliga tvätt tank. Systemet levereras komplett med ventilerat elskåp och kontroller för enkel installation och uppstart.
 • Både komponent och lösning är designat av Finnsonics egna specialister för att uppnå optimal effekt och tvättresultat i Er applikation.

FinnSonics ultraljudslösningar

 • Effekterna är i spannet 300W till 30 kW, rätt effekt för Er applikation.
 • Svängarna finns I olika utföranden för att passa Era krav avseende effekt och placering
 • Systemen är kompletta med ventilerat elskåp och kontroller – enkel installation och långa serviceintervall!
 • 20, 30 och 40 Khz frekvenser är tillgängliga. Den vanligaste frekvensen för allmän rengöring är 30 kHz

FinnSonic Genius ultraljudsgeneratorer

 • Automatisk inställning av generators parametrar – alltid rätt effekt!
 • Konstant mätning av belastning, frekvens och effekt
 • Helt digital
 • Avancerad diagnostik – prestanda monitorering och olika service möjligheter
 • Effekt booster – extra tvättkraft när det behövs!
 • Svepande frekvens – jämna tvätt resultat

FinnSonic sänkbara ultraljudssvängare

 • Av “sandwich” typ med piezokeramiska element
 • Standard material AISI 316L, övriga material på förfrågan
 • Finnsonic garanti på svängare
 • Brett utbud av standardstorlekar
 • Fixeras på tankens vägg eller hängande över tankens kant
 • Som option finns olika monteringsmöjligheter för enkel installation

Huvud applikationer

 • Tvättankar i ytbehandlingslinor
 • Tvättlinor för speciella ändamål såsom livsmedelsindustri
 • Integrerade tvättsystem i industriella processutrustningar

Special applikationer

 • Svängare monteras direkt på kundens tank
 • Platta, rörformiga eller kundunika svängare
 • FinnSonic’s 20 kHz låg erosionsteknik många driftstimmar
Kontakta oss för mer information