Aqua Clean Tunneltvättmaskiner

Med tunneltvättmaskiner från Aqua Clean kan du öka tvättkapaciteten mångfaldigt jämfört med kabintvättar. De lämpar sig perfekt för processer med hög kapacitet eller som integrerade i en produktionsprocess. Vi tillverkar både 1-stegsmaskiner (endast tvättning) och flerstegsmaskiner (tvättning, sköljning mm.) för att möta dina specifika behov.

Anpassningsbar konstruktion och funktion

Alla spolzoner i våra tunneltvättmaskiner är försedda med flera spolrör. Beroende på delarnas storlek och kapacitetsbehov kan du välja transportörens hastighet och spolzonens längd för att uppnå önskad tvättid.

Den recirkulerade tvättvätskan pumpas från varje tank med separata pumpar till respektive spolzon och returneras via korgfilter tillbaka till tanken. Delarna transporteras genom tvättmaskinen med kedje- eller nättransportör.

Tvättningen sker genom att spruta vätska på delarna uppifrån, från sidorna och nerifrån i tvätt- och sköljzonerna. Het alkalisk tvättvätska sprutas på delarna från fasta dysförsedda spolrör.

Fördelarna med Aqua Clean tunneltvättmaskiner

  • Utmärkt tvättkvalitet.
  • Hög produktivitet.
  • Anpassningsbar till din produktionsprocess.

Aqua Clean tunneltvättmaskiner är avsedda för

  • Metallverkstadsindustrin.
  • Kontinuerlig tvättning och sköljning av komponenter i en produktionslinje.
  • Integrering i en produktionsprocess.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om Aqua Clean tunneltvättmaskiner och hur de kan optimera din verkstads rengöringsprocess?

Kontakta oss för mer information