Våra maskiner är modulära och kan bestyckas med olika aggregat för ert behov i beskrivningen till varje aggreat framgår vilka av våra maskiner respektive aggregat passar till

Slipbandsaggregat C

(MD4, MD5, MD6, MD7, MB2, MB4, MB6)

C Aggregatet kan användas för flera olika ändamål. Det kan användas från både ovansidan och undersidan(MB) och finns i olika cylindrar med diametrarna 200 mm, 300 mm och 330 mm. Cylindern är försedd med ett specialgummi som är resistent mot både olja och värme, och lagren är konstruerade för att tåla höghastighetsslipning.

Det primära användningsområdet för detta slipaggregat är att ta bort stående grader efter laser- eller vattenskärning. Dessutom är det möjligt att använda slipaggregatet för att ta bort slagg efter gas- och plasmaskärning. Efter avgradning eller kantavrundning kan slipaggregatet också användas för att ge en kosmetiskt slipad finish på material som exempelvis rostfri plåt

Slipbandsaggregat T

(MD5, MD6, MD7)

T-Aggregatet är avsett för bearbetning av ojämna detaljer och eller detaljer i tjock plåt av lägre kvalitet. Aggregatet är utrustat med givare som känner av vart slipbandet skall utföra arbetet. sliaggregatet är utrustad med en släde som påverkas av 16st eller 32st pnenumatiska cylindrar som ökar trycket mot detaljen.

Borstaggregat V

(MD4, MD5, MD6, MD7, MB2, MB4, MB6)

V-Aggregatet är vårt standard borstaggregat. Aggregatet är utrustat med frekvensstyrda borstar som roterar kring sin egen axel samt oscillerar tvärs mot rörelseriktningen, V är mycket flexibelt och kostnadseffektivt. För större kantavrundning rekommenderas två aggregat i följd. Borstarna finns i 85 eller 130mm diameter. V kan användas både från ovansidan samt undersidan(MB)

Borstaggregat R

(MD5, MD6, MD7)

R Aggregatet är vårt mest kraftfulla borstaggregat anpassat för mindre detaljer och finns i uppsättning om 5x3st borstar (1150mm bredd) 6×3 Borstar (1350mm bredd) detta aggregat ger på kort tid stor avrundning med standard costa-lock borstar (130mm). R Roterar kring sin egen axel, oscillerar tvärs mot rörelseriktningen samt sitter grupperade tre och tre på planetväxelskiva för snabb och effektiv kantrundning, R aggregatet utför samma arbete som två V Aggregat.

Borstaggregat B

(MD6, MD7, MB2, MB4, MB6)

B Aggregatet är utrustat med 4 eller 8st borstar som roterar kring sin egna axel, samt mot rörelseriktningen det är avsett för snabb avgradning och stor kantavrundning på större detaljer. Aggregatet med 8 borstar har borstar med ø350mm. Aggregatet med 4st borstar är utrustat med borstar med ø300mm.

Slaggaggregat D

(MD6, MD7)

D Aggregatet är avsett för slaggborttagning av grovt slagg från exempelvis gas eller plasmaskärning,
aggregatet är utrustat med roterande skivor bestyckade med gummiupphängda hårdmetallstift som slår loss slagget.

Slipvalsaggregat G

(MD4, MD5, MD6, MD7)

Om man utför kosmetisk borstning av exempelvs slutkundsprodukter som inte målas i Rostfritt stål
där höga krav på repererbart utseende krävs kan vi utrusta maskinen med ett G-Aggregat.
detta aggregat placeras på insidan alternativt utsidan av kammaren och polerar ytan. exempel på produkter är lock till golvbrunnar, vitvaror, diskbänkar mm.