Shotpeening material

Shotpeening är en etablerad metod som används för att öka livslängden hos metallkomponenter utsatta för dynamiska belastningar och förhindrar också sprickbildning orsakad av spänningskorrosion

Metoden går ut på att under noggrant kontrollerade former bombardera ytan med sfäriska partiklar av exempelvis stål, glas eller keramer. På så vis byggs tryckspänningar in i ytan och förhindrar uppkomsten av utmattningssprickor.

Våra shot-peening material är rundat trådklipp, steelshot, glaspärlor och keramiska pärlor.

Användningsområde:
Inom flygindustrin samt precisionstillverkning av fordons- och fjäderdetaljer där det önskas förlängd utmattnings tid.

Kontakta oss för mer information