Kulpening (Shot peening) – Material

Kulpening, så kallad shot peening, används för att öka livslängden hos metallkomponenter utsatta för dynamiska belastningar.

Våra kulpeningsmaterial

  • Trådklipp (rundat)
  • Stålkulor
  • Glaskulor
  • Keramiska kulor

Shot peening förhindrar sprickbildning orsakad av spänningskorrosion.

Kulpening – Hur går det till?

Metoden går ut på att under noggrant kontrollerade former bombardera ytan med sfäriska partiklar av exempelvis stål, glas eller keramer. På så vis byggs tryckspänningar in i ytan och förhindrar uppkomsten av utmattningssprickor.

Användningsområden

Kulpening används inom fordons- och flygindustrin samt precisionstillverkning där det önskas förlängd utmattningstid.

Kontakta oss för mer information