Separeringsmaskiner

Om det integrerade separeringssystemet inte räcker till, om chips och komponenter har samma storlek eller om man inte kan tillåta blandning, kan man använda externa separeringssystem.

Magnetiska separatorer
Om ämnena och mediat är lika i storlek och ämnena magnetiska kan separeringen ske magnetiskt. Magnetsseparatorer kan även användas för transport till torkare.

Separeringsmaskiner
För driftsäker separering av chips och detaljer utanför en rundvibrator, d.v.s. i ett dubbelbatch system.

Separeringsmaskin i kombination med en magnetisk separator.

Kontakta oss för mer information