PF-GH 200°

Enzonsserien PF-GH, en absolut innovation inom gjutningssektorn, är en mobil elektrohydraulisk anordning som är utformad för att reglera formtemperaturen genom användning av trycksatt vatten i konditioneringskanaler. Den exceptionella unikheten representeras av kopplingen mellan användningen av vatten som värmeöverföringsvätska och användningen av metangas som energiförsörjning till värmesystemet. Komponenter och hela kretsar är gjorda av AISI 316 rostfritt rostfritt stål och det innovativa vattentrycksystemet förhindrar korrosionsproblem och kalkstenbildning. Den högsta temperaturen som värmeöverföringsvattnet kan uppnå är 180 - 200 ° C, medan minimumet bestäms av parametrarna (tryck, flödeshastighet och temperatur) inkommande vatten som är anslutet till teperatorn.

  • Vattentemperatur 180-200°
  • Enkelzon
  • Metangas eller LPG som energikälla
  • Magnetdriven pump

 

 

Kontakta oss för mer information