Finnsonic Optima - Flexibla lösningar för tyngre komponenter

När komponenterna väger mer - Finnsonic Optima

FinnSonic Optima erbjuder en intelligent, säker och kostnadseffektiv tvättlösning för krävande applikationer. Skräddarsydda lösningar för stränga krav gällande renhet, hantering och höga produktions volymer. Både manuella och helautomatiska lösningar med en mängd olika optioner.

Huvud fördelar

 • FinnSonic Genius ultraljudsteknik erbjuder effektfull och digital reglerad tvätteffekt
 • Flexibla konfigurerings möjligheter säkerställer ideala lösningar för alla tvättbehov.
 • Framtagen med operatören i tanke gällande säkerhet och ergonomi
 • FinnSonic erbjuder deras erkända FinnSonic hållbarhet och tillförlitlighet tack vare den servicevänliga och kraftiga konstruktionen.
 • Robust teknik säkerställer en maskin med lång livslängd
 • Helautomatiserade liner med intuitivt kontrollsystem och Finnsonic fjärrservicemöjlighet
 • FinnSonic Optima erbjuder en lång rad optioner för att förbättra processeffektiviteten och för att minimera miljöpåverkan

Huvudegenskaper

 • Tankar bestående av moduler med
 • Ultraljud
 • Jet agitering
 • SonicJet agitering
 • Skölj
 • Spray
 • Varmluftstork
 • Vacumtork
 • Många övriga optioner såsom
  - Korg “Dunking”
  - Korg rotation

Tank storlekar

 • 150 liter 10 kubik

Korg storlekar

 • Från 400 x 300 x h300mm till kundspecifika storlekar
 • Långa modeller med flera meter långa tankar

Vikter

 • 35 kg till 10 000 kg

Ultraljudsagitering

 • 1,2 kW till 30 kW
 • 20, 30 och 40 kHz frekvenser

Exempel på optioner för tank

 • Bufferttank
 • Partikelfiltrering
 • Oljeseparering
 • Automatisk påfyllning och dosering

Material hantering och processautomations optioner

 • PTM lyft, pneumatisk korghantering upptill 50kg
 • CH – kedjekran för hantering av korgar med vikterna 50–1000 kg
 • LP – laddningsplattformar för automatisk lyft/”dunking” från 40 - 1000 kg
 • MBT – helautomatisk materialhantering och processkontroll med “multikorgs” process 100, 200, 400, 1000 kg
  - Kundunika lösningar
  - Skyddade av säkerhetsgaller helt inkapslade
  - Godshantering i olika utföranden

 

Kontakta oss för mer information