Normfinish 3D Excel

Normfinish 3D Excel är den ultimata lösningen för automatisk industriell blästring av stora utskriftsvolymer på högfrekvent basis.
Automatisk utrustning för blästring av små / medelstora delar med separat möjlighet för manuell behandling av stora detaljer.

  • Serietillverkning upp till 20 liter
  • Garanterad processpålitlighet oberoende av operatör
  • Enkel skötsel
  • Beprövat koncept
  • Låga underhållskostnader
  • ATEX-Certifierad
  • Utrustad med Ioniseringsenhet
Kontakta oss för mer information