Modell MC

Maskintyp MC används i huvudsak för lätt avgradning och avfettning av små mycket ömtåliga detaljer.
Kontinuerlig avgradning
Genomloppsvibratorerna modell MC är speciellt konstruerade för kontinuerlig produktion i en cykel genom att mata ämnena i cykler.
För ömtåliga detaljer
Maskintyp MC används I huvudsak för lätt avgradning och avfettning av små till medelstora relativt  ömtåliga detaljer.
Processkanalen med upp till 25 m längd tillåter långa transporttider för ämnena vilket innebär att ämnena knappast kommer i berörning med varandra även vid korta fyllningscykler.
Fördelar
Kontinuerlig matning av ämnen erbjuder betydande fördelar fördelar jämfört med batchfyllning:
• Enkel intregrering av trumlingsprocessen i kontinuerliga produktionsprocesser (flöde eller cykel)
• Korta ledtider för automatisering av trumlingsprocesser
• Korta ledtider för materielhantering, eftersom ingen batchning av ämnen behövs i de flesta fall

Kontakta oss för mer information