Modell AV

För alla typer av detaljer
AV maskinerna har en trågformad rektangulär arbetsbehållare. De passar bäst för,

  • Bearbetning av små och medelstora robusta massproducerade detaljer (stansade, gjutna)
  • Avgradning och slipning av medlestora och stora komponenter (motor- och pumphus, oljetråg, cylindertopplock, etcetera).

Fördelar
Kontinuerlig matning av ämnen erbjuder betydande fördelar fördelar jämfört med batchfyllning:

  • Enkel intregrering av trumlingsprocessen i kontinuerliga produktionsprocesser (flöde eller cykel)
  • Korta ledtider för automatisering av trumlingsprocesser
  • Korta ledtider för materielhantering, eftersom ingen batchning av ämnen behövs i de flesta fall
Kontakta oss för mer information