Normfinish Mobil Container

Vårt program innehåller mobila rum i storlekarna från 20 till 40 fots container men även kundspecifika. Mobila rummen är utrustade med cyklon, blästerklocka och filter med automatisk rensning. En stor fördel med detta koncept är att hela rummet levereras färdigbyggt till kund och installationen tar en dag!
Rummet levereras komplett med stålgolv, utsug, skydd på innerväggar samt luftrening etc.

Kontakta oss för mer information