Aqua Clean Specialtvättmaskiner

Då ni har specialkrav utöver standardutbudetfinns Aqua Clean Special för att uppfylla era behov. Det handlar om:

  • Standarda kabintvättmaskiner med modifieringar
  • Skräddarsydda kabintvättmaskiner
  • Standarda high flow-maskiner med modifieringar
  • Skräddarsydda high flow-maskiner

Specialanpassade tvättmaskiner är utvecklade för de fall då detaljerna på grund av sin storlek eller tyngd inte kan rengöras med en standardmaskin eller då kunden kräver ett annat alternativ. Specialmaskinerna används bland annat för rengöringen av växellådor, vevaxlar, boggi-, tåg- och flygplansdetaljer med mera.

Exempel på Aqua Clean Special:

  • Komponenter som pga sin vikt och/eller storlek inte ryms i en standardmaskin
  • Tvättning av axlar, hjul och boggier inom lastbil-, buss-, järnvägs- och flygindustrin
  • Ett mycket högt produktivitetskrav, t.ex. en 400% ökning av produktivitet av en 4-stegs tvättmaskin
  • Ytterligare automation, till exempel ett automatiskt transportsystem
Kontakta oss för mer information