Aqua Clean Specialtvättmaskiner

Vid speciella krav som sträcker sig bortom det konventionella utbudet, erbjuder Aqua Clean Special skräddarsydda lösningar för att tillmötesgå era exakta behov. Vår specialiserade produktlinje innefattar:

 • standard kabintvättmaskiner med modifieringar, anpassade för att möta era specifika krav och förbättra effektiviteten
 • skräddarsydda kabintvättmaskiner, designade enligt era unika specifikationer för att säkerställa optimal rengöringsprestanda
 • standard high flow-maskiner med modifieringar, optimerade för att hantera era särskilda behov med ökad flödeshastighet
 • skräddarsydda high flow-maskiner, precisionstillverkade för att leverera överlägsen rengöringseffektivitet i enlighet med era krav.

Specialanpassade tvättmaskiner för industrin

Våra specialanpassade tvättmaskiner är utvecklade för de situationer då standardmaskiner når sina gränser. Det kan gälla komponenter vars storlek eller vikt överskrider standardmaskinens kapacitet eller när kundens krav dikterar ett alternativt tillvägagångssätt. Våra tvättmaskiner används framgångsrikt inom olika branscher såsom

 • rengöring av växellådor
 • vevaxlar
 • boggi-, tåg- och flygplansdetaljer.

Fördelarna med Aqua Clean Specialtvättmaskiner

 • Komponenter som på grund av sin vikt och/eller storlek inte ryms i en standardmaskin får enkelt plats i en Aqua Clean Special.
 • Tvättning av axlar, hjul och boggier inom lastbil-, buss-, järnvägs- och flygindustrin är möjligt.
 • Ett mycket högt produktivitetskrav, t.ex. en 400% ökning av produktivitet av en 4-stegs tvättmaskin möjliggörs med Aqua Clean Special.
 • Ytterligare automation, till exempel ett automatiskt transportsystem kan läggas till.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om Aqua Clean Specialtvättmaskiner och hur de kan optimera din verkstads rengöringsprocess?

Kontakta oss för mer information