Hanteringsutrustning

Hantering av detaljer
För detaljhantering erjuder vi olika lösningar för hoppers, transportsystem och fyllning/töming. Dessa konstrueras efter kundbehovet.
Lyft/tömningsutrustning
Vi erbjuder modulära system för olika,
• storlekar och behållare
• vikter och
• tömningshöjder

Vibrationsmatare
Används vid dubbla batchsystem för kontrollerad fyllning av arbetsämnen i vibratorn och mellanlagring av färdiga detaljer.

Transportband
För lagring av ämnen före och efter bearbetning liksom för transport.

Rullbanor
För mellanlagring av ämneskorgar före och efter bearbetning i  helautomatiska anläggningar.

Kontakta oss för mer information