Fästpinnar och brickor

En del i ett upphängningssystem för fiber i ugnar o. dyl. av högtemperturstålet AVESTA 253 MA.

MATERIAL
I Avesta Järnverks tillverkningsprogram ingår ett rostfritt högtemperaturstål med beteckningen

AVESTA 253 MA.
Denna stålsort är baserad på speciell teknik både vad gäller valet av legeringsämnen och sättet att tillverka stålet. Genom tillsatser av bl.a. sällsynta jordartsmetaller och kväve har sådana högtemperaturegenskaper nåtts som tidigare endast kunnat uppvisas hos högre legerade stål och nickelbas-legeringar.

AVESTA 253 MA har mycket hög skalningstemperatur i luft, 1150-1200ºC. Vid snabba temperaturväxlingar från höga temperaturer bibehåller stålet även sin beständighet mot oxidation och formförändringar.

Genom sina egenskaper har materialet visat sig vara ett mycket gott val för olika delar till värmebehandlingsugnar, t.ex vävda transportband , strålningsrör, härdkorgar , förutom infästningsbult för fiberisoleringsmattor.

 

MONTERING - föjande monteringssätt rekommenderas:
I. mot plåtvägg:
a) med handsvetselektrod typ Avesta 309L Ø 2,50 mm
b) med bultsvetspistol (motståndssvetsning) och likström-minuspol till plåt väggen.
Flussmedel rekommenderas.

II. mot tegelvägg:
c) med eldfast cement (typ Höganäs Victor eller liknande). Fästbult i specialutförande med 4 extra ”öron” i rotändan pressas i förborrade hål, Ø 7 mm, som fyllts med cementmassan.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information
Möjligt att tabellen har en scroll