Element och Tråd

Våra leverantörer är världsledande på bland annat kiselkarbid värmningselement.

Elementen används i temperaturområden från 600°C upp till 1600°C i både luft och andra kontrollerade atmosfärer. Dock kan atmosfären påverka maximal rekommenderad användningstemperatur. Elementen tillverkas i en mängd olika dimensioner och utseende. Vidare kan elementen anpassas efter önskemål från kund.

Element kan installeras vertikalt eller horizontellt då materialet bibehåller sin form även vid maximal användningstemperatur.

Några av fördelarna är: Enkelt underhåll, brett temperaturspann, lång livslängd etc

Typiska användningsområden är: Sintring, lödning, glödgning etc

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information