Shot peening

Även kallad kulhamring eller kulpening, är en metod då man med hjälp av runda partiklar bombarderar en yta. I och med att metallen är kall när den bearbetas bildas spänningar i metallen. Därigenom blir metallen mycket starkare och ej lika korrosionsbenägen.