Kabintvättar AC

AC-serien - enstegs- och flerstegstvättar


ENSTEGSTVÄTTAR AC

Aqua Clean enstegstvättmaskiner är avsedda för rengöring av medelstora och stora komponenter. Tvättmaskinerna används främst inom verkstadsindustrin, underhålls- och reparationsverkstäderna.

Enstegstvättmaskinerna används för tvättning av oljiga, feta och dammiga metalldelar. Maskinerna produceras av rostfritt stål. De har en värmeisolerad stomme, roterande spolbåge, tvättvagn, lyftdörr och välutrustad tvättkabin. Framför dörren står en lastplattform eller transportvagn för lastning av delar till och från maskinen. Tvättprocessen utförs i en sluten kabin, där en roterande spolbåge sprutar tvättvätska på detaljerna från alla håll. Tvättvätskan filtreras och recirkuleras under tvättprocessen.

Aqua Clean maskinerna kan förses med oscillerande spolbåge. Tvättmaskinerna kan integreras i olika produktionsprocesser genom att automatisera den enligt behov.

FLERSTEGSTVÄTTAR AC

Aqua Clean flerstegstvättmaskinerna är planerade för tvättning av stora och medelstora delar, då renhetskravet är ytterst högt.

Dessa maskiner används då delarnas framställningsprocess kräver flera bearbetningsskeden. Ett bra exempel på en sådan tvättprocess är järnfosfatering före målning. Flerstegstvättmaskiner används främst inom den tillverkande industrin.

Med Aqua Clean flerstegstvättmaskiner erhålls en tvättprocess, där de bearbetade delarna tvättas och sköljs före montage. Maskinerna kan vid behov förses med tryckluftsblåsning eller torkning. Då är detaljerna färdiga för vidare bearbetning omedelbart efter tvättprocessen.

Tvättmaskinerna framställs av rostfritt stål. Maskinerna har en sluten värmeisolerad stomme, roterande dysförsett spolsystem, tvättvagn, lyftdörr och tvättank inkl. utrustning. Framför maskinen placeras en lastplattform eller en transportvagn för lastning och lossning av delar. Tvättningen utförs i en sluten kabin, där ett roterande spolsystem sprutar tvättvätska på delarna från alla riktningar. Den heta tvättvätskan sprutas på delarna med högt tryck, vilket ökar den makaniska tvätteffekten och ger ett gott tvättresultat. Vätskorna filtreras och recirkuleras under tvättprocessen.

Tvättmaskinerna kan automatiseras och integreras i olika produktionslinjer. Aqua Clean AC maskinerna kan tillverkas med oscillerande spolsystem. Denna lösning ger ett utmärkt tvättresultat,  då delarnas längd är mycket större än bredden.