Kabintvättar AS

AS100 / AS150 - enstegstvättar


Aqua Clean AS-tvättmaskinerna är avsedda för rengöring av små och medelstora komponenter, då enstegstvätt är tillräcklig.

Tvättmaskinernas användningsområden är  huvudsakligen inom verkstadsindustrins mellantvätt och underhålls verkstädernas tvättning.

SMÅ DIMENSIONER – BRA TVÄTTRESULTAT

AS-maskinerna lämpar sig för tvättning av oljiga, feta och dammiga metalldelar. Maskinerna produceras av rostfritt stål. De har en värmeisolerad sluten kabin, roterande spolbåge, tvättvagn, nedfällbar dörr och välutrustad tvättkabin. Den öppna dörren fungerar även som lastplattform.

Tvättprocessen utförs i en sluten kabin, där en roterande spolbåge sprutar tvättvätska på detaljerna från alla håll. Tvättvätskan filtreras och recirkuleras under tvättprocessen.