Toppmatad industritvätt

Simplex - enstegstvättar

 

Dessa maskiner används främst för enklare rengöring där man inte har några uttalade renhetskrav mer än att detaljen skall kännas ren efter genomförd tvättprocess.

Maskinerna tar relativt liten golvyta i anspråk och är därför mycket lättplacerade. KMC kan erbjuda flera olika maskinstorlekar. Den vanligaste storleken har en korgdiameter på ca 800mm.

Är ni intresserade av mer information om dessa maskintyper är ni mycket välkomna att kontakta oss.