Versa+

Versa+ Range – Flexibla lösningar!

 Med ultraljudstvättarna i versa serien så skapas en unik flexibiletet beträffande val av maskinkonfiguration. Alla enheter är i modulform vilket gör att man kan välja att bygga ut sitt system med ytterligare tvättsteg och olika typer av vätskerening. Nivån på automation och tvättprocess går att bygga ut vartefter behoven förändras.

  Versa+ line

Exempel på en manuellt hanterad ultraljudstvätt i flerstegsutförande

 Versa framsidaVersa Funktion

Ultraljudsmodulerna har konstruerats så att enheten skall vara kompakt och ta så lite golvyta som möjligt i anspråk. Varje modul går att anpassa med en mängd olika funktioner.

 

Versa+ tank  Versa+ roterande korg

Modulerna sätts ihop till den eftersökta tvätt processen, för att passa de krav som ställs på slutresultatet.

 

Versa inkapslad

 Helautomatiskt system med inkapsling för ökad renhetskontroll.